BETEENDEPSYKOLOGI FÖR CHEFER

Introduktion till beteendepsykologi

“Inget förändras i en organisation förrän beteendet förändras”

Organisationer består av människor och organisationens resultat är beroende av människors beteenden. Effektiviteten i processerna är beroende av medarbetarnas beteenden och chefens förmåga att förstärka de beteenden som leder till goda resultat.

Beteendebaserat ledarskap bygger på betendepsykologiska grunder, d.v.s hur beteenden uppstår, vidmakthålls, påverkas och förändras. Ledarskapsutbildningen fokuserar på att ge chefer verktyg att praktiskt ändra sina och medarbetarnas beteenden för att uppnå sina mål.

Syfte

Kunskap i beteendepsykologi riktar chefens arbete till relevanta områden för att få resultat av sitt ledarskap.
Det lyfter dessutom ledarskapet till ett eget kompetensområde och gör det mycket mer intressant att vara chef och ledare.

Ur agendan:

  • Varför gör inte medarbetarna som de ska?
  • Vad behöver chefer kunna om beteenden för att få en grupp att prestera och må bra?
  • Vad skiljer forskningsbaserad beteendepsykologi från ”sunt förnuft”?
  • ABC – grunden i beteendepsykologi.
  • Hur mäter vi och utvärderar effekten av vårt ledarskap?
  • Feedback med resultat – hur gör man? Rollspel.
  • Introduktion till förändring av nyckelbeteenden – praktiska upplägg.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är chef, HR, VD eller ägare. 

Omfattning

Kortare introduktion eller längre utbildningar för att få en effekt i organisationen. Vanligen 1-2 dagar.
Alla utbildningar kan anpassas efter era önskemål och förutsättningar.

Mål

Efter avslutad utbildning förstår du potentialen i kunskapen om beteendepsykologi.
Du kan också börja applicera den kunskapen på din arbetsplats.

Sagt om kursen

“Bra växling mellan gruppsamtal och hel grupp. Föreläsaren har stor erfarenhetsbank att ösa ur. Tydliga verktyg att arbeta vidare med.” Betyg på innehåll 4,75/5, föreläsarens prestation 5/5.

/Gryning Vård i Göteborg

Om kursledaren

Nils har lång erfarenhet av att utbilda chefer i alla slags branscher. Förutom egen lång erfarenhet från chefs- och ledarskap, är han licensierad i beteendepsykologi för organisationer.

Nätverka med Nils Edelstam på Linkedin.