STRESSHANTERING FÖR EKONOMINS SKULL

Att ge förståelse för hur stress påverkar våra beteenden och genom detta hela organisationen.

Ur agendan:

  • Stress och dess påverkan på människan
  • Stressens påverkan på individ/grupp, internt/externt, yrkesmässigt/privat
  • Stressens påverkan på individens prestation
  • Symtom på stress och när man ska agera
  • Organisationens och individens ansvar
  • Chefen som förebild och kulturskapare
  • Vad kan vi göra bättre?
  • Handlingsplan

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är chef, HR, VD eller ägare till större och mindre företag.
För företaget med hög belastning och höga krav på prestation.

Omfattning

Heldag. Alla utbildningar kan anpassas efter era önskemål och förutsättningar.

Mål

Efter avslutad utbildning förstår du hur stressen påverkar dig själv, dina anställda och ditt företag. Du har också identifierat ett par viktiga områden att påverka för att minska stress och öka arbetsglädje och effektivitet.

Om kursledaren

Nils har gedigen erfarenhet av att utbilda i stresshantering inom en rad branscher. Han har arbetat som läkare och chef på en stressklinik i många år där han hjälpt över tusen chefer och medarbetare att komma tillbaka i arbete. Nils är också licensierad i beteendepsykologi för organisationer.

Nätverka med Nils Edelstam på Linkedin.