Om Nils Edelstam

Nils började sin yrkesbana som massör, styrketränings- och karateinstruktör. Hans intresse för hur kost, livsstil och sjukdom hängde ihop, fick honom att börja läkarutbildningen och han fick sin legitimation som läkare 1999. Efter några år på Södersjukhuset och vårdcentraler, har han ägnat 20 år åt patienter med stressrelaterad ohälsa, utmattning och  långvarig smärta. Han har lärt sig mycket av sitt arbete i team med KBT-psykologer, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och personliga tränare.

Läkare inom funktionsmedicin

Huvudinriktning har alltid varit livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand. Han ser Funktionsmedicin som det naturliga sättet att behandla många långvariga och komplexa tillstånd och öppnade därför tillsammans med andra, FunMed Kungsholmen, hösten 2019.
Läs mer på www.funmed.se

Faktabaserad inspiration för förändring

Parallellt med sitt patientarbete har han en utbildningsverksamhet med inriktning på hälsa, hållbar prestation, ledarskap och beteendepsykologi.

“Stresshantering bör vara en strategisk kompetens i alla företag” säger Nils.

Hans expertkunskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering och många år med eget chefskap har gett honom en bred förståelse för  utmaningarna på olika sorters arbetsplatser. Genom sin långa erfarenhet har han kunskap om hur medarbetare, chefer och organisationer aktivt kan jobba med att öka stresståligheten, välbefinnandet och prestationsförmågan på ett sätt som är hållbart för alla parter. Han är flitigt anlitad som föreläsare och utbildare inom de flesta branscher och yrkeskårer.

Nils har varit verksamhetschef i privat regi i många år och är licensierad i OBM, Organizational Behavior Management, beteendepsykologi i organisation. I sina ledarskapsutbildningar lägger Nils stor vikt vid att lära ut hur beteendepsykologi kan integreras i chefens vardag för att få en forskningsbaserad bas för ledarskapet. Han utmanar chefer att göra egna beteendeförändringar för att bli rollmodeller och därmed förbättra kulturen på sin arbetsplats.

Med stor kunskap, humor och pedagogisk förmåga, levererar han fakta som blir till viktiga redskap i både dina och i medarbetares händer. Dessa redskap hjälper dig att träna in nya beteendemönster i din vardag – ett steg närmare en arbetsplats med välmående personal! Utbildningarna är en blandning av teori, diskussioner och praktiska moment.

”Jag har alltid varit en nyfiken och envis person som stimulerats av själva strävan efter förbättring. Som läkare och chef i ett växande bolag, organisationskonsult, föreläsare och karatetränare, har jag haft förmånen att träffa många slags människor. Det är minst lika roligt att hjälpa andra förbättras som att bli bättre själv! I min stimulerande vardag vill jag fortsätta att förbättra mig själv och samtidigt hjälpa andra på samma sätt”

Foto: Till vänster, föreläsning på IF Skadeförsäkring. Till höger, föreläsning på Aditro. Båda tillsammans med Twitch.

Sagt om Nils

“Jag har varit chef och ledare i drygt 30 år och har haft förmånen att ha Nils Edelstam som coach och mentor de senaste 10 åren. Som person är jag mycket målfokuserad vilket kan leda till att jag i min iver att nå målen, tappar bort medarbetare eller andra intressenter. Min personliga erfarenhet av framgångsrikt ledarskap är viljan att försöka förstå mina egna såväl som andras behov och beteenden. Nils har betytt mycket för min personliga utveckling och gett mig insikter och mycket kunskap inom bl.a. beteendepsykologi.” //Kalle Sylvan, chef på Banverket och Infranord

“Nils kom för att handleda vår stressade läkargrupp i samband med en planeringsdag. Detta kändes så bra att vi bestämde att ses igen och han har varit hos oss på vårdcentralen flera gånger efter det. Lyhört och respektfullt har han föst oss och våra diskussioner från allmän frustration mot konkreta förslag både vad gäller organisation och vad var och en kan göra i sin stressiga vardag.” //Dr Maria Warenmark, medicinskt ansvarig Bollmora VC.

“Tack Nils för mycket intressanta och lärorika dagar! Alla vara mycket nöjda och flera har gjort förändringar åt rätt håll!” //Maria Cramne, försäljningschef på Svenska Direktreklam.