SMAKPROV – FÖR ER MED LITE TID

För er som är så stressade att ni inte hinner lyssna på en längre föreläsning eller av schematekniska skäl inte kan boka längre tid, finns ändå en chans! En inspirerande tankeställare på 1-3 timmar på er personaldag eller kick off fungerar bra som ögonöppnare för den potential som finns inom området. Självklart skräddarsyr jag rubrik, innehåll och framförande i dialog med er.
Vi kan senare gå in djupare på de områden ni tror ni har mest behov av och ni kan känna er trygga att beställa en längre utbildning, där deltagarna kan jobba aktivt med sin egen eller/och, organisationens förändring.