Funktionsmedicin

Inom funktionsmedicin fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Nils huvudinriktning har alltid varit livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand. Han ser Funktionsmedicin som det naturliga sättet att behandla många långvariga och komplexa tillstånd och har gått sin utbildning i funktionsmedicin i Sverige.

Nils arbetar som läkare på FunMed Kungsholmen och du hittar mer information om funktionsmedicin och hur du kan bli patient på FunMeds webbsida.