HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP – FÖR CHEFER

En kombination av utbildningarna Stresshantering för chefer och Beteendepsykologi för chefer skapar Hälsofrämjande ledarskap. Att som chef, ledare eller personalansvarig lära dig hur stress påverkar beteenden, produktion och lönsamhet i en organisation samt att lära dig hantera din egen stress och orka trots hög belastning. Att förstå mänskligt beteende med beteendepsykologi som grund. Nedan ett förkortat upplägg på två dagar men fyra halv- eller heldagar går lika bra, alternativt skräddarsytt upplägg.

Ur agendan

Dag 1

 • Stress – inledning
 • Påverkan på organisationen
 • Stressfysiologi för vardagsbruk
 • Identifiera stressfaktorer i arbetet och privat
 • Vilka normer råder hos oss på detta område
 • Chefen som förebild
 • Fysisk aktivitet och sömn, nyckeln till att orka

Dag 2

 • Vad är ett beteende?
 • Beteendepsykologi – varför gör vi som vi gör?
 • Att styra med positiva konsekvenser
 • Feedback och mätbarhet
 • Träning i positiv och korrigerande feedback
 • Handlingsplan för att förbättra dig som förebild, som ledare eller chef

För vem

För chefer, personer med personalansvar och andra personer i ledande befattning. En kurs med många praktisk inslag och diskussioner såväl som kunskapsblock om stressens påverkan på vår hjärna och beteendepsykologi. 

Omfattning

Två dagars kurs. Alla utbildningar kan anpassas efter era önskemål och förutsättningar.

Mål

Efter genomförd kurs har du med dig kunskaper inom beteendepsykologi som förklarar varför vi gör som vi gör – att lära dig ledarskap med beteendet i centrum. Du kommer få verktyg att jobba med beteendespecifik feedback och att utvärdera effekten av den och förstå värdet att kunna styra en organisation med positiv förstärkning för hållbar hög prestation hos dig själv och dina medarbetare. Kort sagt, ett Hälsofrämjande ledarskap.

Om kursledaren

Nils Edelstam är leg läkare som i många år utbildat chefer i många branscher, med fokus på praktiska verktyg att använda i sin vardag. Specialområden är stresshantering och beteendepsykologi. Han har bakgrund som verksamhets- och klinikchef i privat verksamhet med ansvar för budget, rekrytering, affärsutveckling, medarbetarsamtal och alla slags praktiska svårigheter en chef kan ställas inför.

Han är licensierad i OBM, Organizational Behavior Management, beteendepsykologi i organisation. Hans delar med sig av sina både djupa och praktiska kunskaper om hur stress påverkar människor och organisationer. Han lägger också stor vikt vid att lära ut hur beteendepsykologi kan integreras i chefens vardag för att få en forskningsbaserad bas för ledarskapet. Det gäller att både förstå sig själv, sina kollegors och sina medarbetares beteenden för att kunna leda en verksamhet!

Nätverka med Nils Edelstam på Linkedin.